Check in – Out Feature

 

เช็ควันลาได้เอง

 

อนุมัติ,ลากิจ,ลาป่วย,โอที

รายงาน และ การประมวลผลการทำงาน

 

นอกสถานที่ ก็ลงเวลาได้

รีวิว

Works คืออะไร

Works เป็น Application สำหรับลงเวลา เข้า-ออกงาน ผ่านระบบ GPS , QR Code รายงานผลออนไลน์ทันที ระบบการจัดการด้านเวลาทำงาน ของพนักงานผ่านแอปบนมือถือโดยมีระบบการจัดข้อมูล เวลาทำงานของพนักงานผ่านทางเวปไซด์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการบริหารงานบุคคล และเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างพนักงาน กับหัวหน้างาน และ HR โดยตรง ลดขั้นตอนยุ่งยากเรื่องเอกสาร เช่น เขียนใบลา ส่งคำร้อง รอหัวหน้าอนุมัติ รวมถึงยังสามารถลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และค่าดูแลรักษาระบบ

โดยข้อมูลต่าง ๆ จะเก็บลงสู่ Cloud  ปลดภัย ด้วยระบบ Security ขั้นสูง

Works ระบบบริหารจัดการ SME และองค์กรทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติครบครัน ปลอดภัย ทันสมัย ใช้งานง่าย

เวลามากขึ้น ก็ต่อยอดธุรกิจให้ไปได้ไกลมากขึ้น

เจ้าของธุรกิจ SME วางใจ ให้ WORKS ดูแล ให้คุณโฟกัสธุรกิจให้เต็มที่ดีกว่า
 • แอพลงเวลางาน check in / check out ด้วยมือถือ
 • พนักงานลงเวลาทำงานที่ออฟฟิส หรือทำงานนอกสถานที่ได้
 • ลดการทำงานของ HR ในการตรวจสอบข้อมูล
 • เจ้าของกิจการ ดูสรุปข้อมูลพนักงานได้แบบ Real Time

Employee Self Service

1. พนักงานลงเวลาเข้า – ออก ด้วยตนเอง สามารถระบุตัวตนและสถานที่
2. พนักงานส่งคำร้องให้หัวหน้างาน เช่น คำสั่งให้ทำ OT, ทำงานนอกสถานที่ , คำขอลาหยุด,พักร้อน, คำขอใบรับรองการทำงานฯ
3. สามารถรับข่าวสารภายในองค์กร และมีการเจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสาร
4. สามารถเช็ค-ตรวจสอบสิทธิ และดูรายงาน การมาทำงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว
5. Works เป็นเครื่องมือให้กับพนักงาน สร้างวินัยให้กับตนเอง และวางแผนการทำงานล่วงหน้า ตามกฏเกณฑ์และระเบียบขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Manager Self Service

1. หัวหน้างานสามารถรับคำร้องพนักงานในหน่วยงานได้ชัดเจน รวดเร็วและสามารถทราบผลการอนุมัติ คำร้องได้ทันที แม่นยำ ไม่ผิดพลาด

2. หัวหน้างานสามารถทราบสถานการณ์มาทำงาน แบบ Real Time ของพนักงานในหน่วยงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้สามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนงานเรื่องคน กำลังการผลิตและ Output ของงานแต่ละประเภทได้รวดเร็ว
3. หัวหน้างานสามารถตรวจสอบการอนุมัติให้ทำ OT หรือการให้ทำงานนอกสถานที่ได้โดยตรง และประเมิน Output ของงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างาน ได้ประสิทธิภาพสูง
4. หัวหน้างานสามารถใช้สถิติ และรายงานต่าง ๆ ในการประกอบการตัดสินใจการทำงานได้ รวดเร็ว เพิ่มผลผลิตของงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีระบบหลังบ้าน จัดการทุกอย่างให้ง่ายขึ้น

 • การเพิ่มพนักงานเข้าระบบ
 • การจัดการข้อมูลพนักงาน
 • การกำหนดพิกัดสถานที่
 • การกำหนดเวลาเข้าออก – งาน
 • การจัดการวันหยุดประจำปี
 • การอนุมัติรายการต่างๆ
 • กำหนดสิทธ์ การจัดการข้อมูล
 • รายงานเอกสาร

จัดการระบบพนักงานแบบครบถ้วน ทุกขั้นตอน

• รองรับผังองค์กรบริษัทไม่จํากัดจํานวนหน่วยงานหรือระดับชั้นหน่วยงาน
• รองรับการเข้างานแบบเวลาประจํา ทํางานเป็นกะ เปลี่ยนกะ และทํางานล่วงเวลาได้
• แสดงผลในรูปแบบปฏิทิน (Calendar) และออกรายงานสรุปการเข้างาน-ออกงานได้
• แสดงพนักงานที่ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ลาประเภทต่างๆ ชั่วโมงทํางานล่วงเวลาและอนุมัติโดย
หัวหน้าจากการตรวจสอบหน้างาน
• แจ้งเตือนและแจ้งเพื่อทราบข้อมูลในระบบผ่าน E-mail และ SMS ได้
• ระบบสื่อสารภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ HR กับบุคลากรในบริษัท
• ส่งออกข้อมูลการทํางานล่วงเวลาและมาสายให้ระบบ Payroll ในรูปแบบ Excel
• แสดงข้อมูลการเข้างาน-ออกงานแบบ Real-time บนจอแสดงผลขนาดใหญ่ได้ (optional)
• สามารถเลือกแสดงผลได้หลายภาษา
• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ (initial cost) จัดเก็บค่าบริการรายเดือนตามจํานวนพนักงาน

มีระบบ Report ดูรายงานทุกอย่าง

 • ตรวจสอบเวลาเข้า – ออก ของพนักงาน
 • บันทึกเวลาทำงานให้พนักงาน (กรณีคำร้อง)
 • อนุมัติรายการ
 • บันทึกการลาให้กับพนักงาน / ผู้รับมอบหมายงานแทน
 • สามารถวิเคราะห์การมาทำงานของ พนักงาน ทุกส่วนงานได้รวดเร็ว
 • มีรายงานให้กับผู้บริหารได้ทั้งระบบ

Our Customers

FAQs

Q : ประหยัดคุ้มค่ากว่า เสถียรกว่า และทำงานง่ายกว่า

A : เครื่อง scan นิ้ว ใช้งานพร้อมกันเหมือนระบบ Works ไม่ได้ และค่าบำรุงรักษาระยะยาวระบบ Works ถูกกว่า พร้อมทั้งให้ความยึดหยุ่นเรื่องการใช้สิทธิวันลา/วันหยุด ที่ทำผ่านแอพได้แต่เครื่อง scan นิ้วทำไม่ได้ ระบบ Works สามารถดูรายงานการทำงานได้ทันทีผ่านแอพมือถือ ง่าย สะดวก ใช้ได้ทุกที่ ซึ่งเครื่อง scan นิ้ว ทำไม่ได้

Q : ความแตกต่างระหว่างการใช้งาน scan นิ้ว กับ Works

A : เป็นการใช้งานเน้นเรื่องความปลอดภัย ป้องกัน การตอกบัตรแทนกันได้เหมือนกัน แต่ระบบ works ลงทุนน้อยกว่า และสามารถใช้พร้อมกันได้ ซึ่งเครื่อง scan นิ้วทำไม่ได้ และเพิ่มความยืดหยุ่นเรื่องการหมุนเวียนคนทำงานหรือการทำงานนอกสถานที่

Q : Works สามารถบอกพิกัด ของพนักงานสำหรับการบันทึกเวลา ได้หรือไม่

A :  ได้ โดยสามารถให้ความแม่นยำในการบอกพิกัดผ่านทาง GPS

Q : Works สามารถลงเวลา เข้า-ออก หลายครั้ง ในวันเดียวกันได้หรือไม่

A : ได้ สามารถลงเวลาหลายครั้งในวันเดียวกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

Q : Works สามารถคำนวนค่าตอบแทน เป็นรายเดือนได้หรือไม่

A : ได้ โดยทาง HR จะเป็นคนกำหนดจำนวนเวลาในการทำงานของแต่ละคน ผ่านทางระบบซึ่งจะสามารถคำนวณค่าตอบแทน  ได้อย่างรวดเร็ว

Q : Works สามารถยื่นวันหยุด ลา (ป่วย/กิจ) ผ่านทางระบบได้หรือไม่

A : สามารถทำได้ แต่จะมีการอนุมัติตามลำดับขั้นตอนที่ทางบริษัทกำหนด

Q : Works สามารถใช้งานพร้อมกันได้หรือไม่

A : สามารถใช้งานได้พร้อมกันทุก 200 เครื่อง เพราะการบันทึกข้อมูลเป็นระบบวินาที

Q : Smart phone รุ่นไหนใช้งานได้บ้าง

A : ในปัจจุบัน สามารถใช้ได้ทุกรุ่น โดยจะต้องมี OS android 5 และ iOS 10 ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา (About Us)

 

             24/7 Works Application พัฒนาโดย บริษัท เมอริท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตราฐานนวัตกรรมและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI (Board of Investment) เราเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่นสำหรับการเข้า-ออกงาน แบบออนไลน์ และการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาให้การทำงานในองค์กรค์รวดเร็วและผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการให้กับองค์กรทุกขนาด